שלח הודעת ווצאפכמות מבוגרים:

כמות ילדים:

מספר טלפון:

מדיניות האתר – תקנון

צימר 360" (להלן החברה) הינה המפעילה של אתר האינטרנט" "tzimer360.co.il" (להלן האתר) כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם פונה ומיועד לנשים וגברים כאחד.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים באמצעות כל סוגי כלי התקשורת השונים (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב, ומכשירי כף יד למיניהם וכל כיוצא בזה). כפוף לתקנון האתר ולתנאי השימוש המוצגים להלן אם אינך מסכים לתקנון ולכל תנאי השימוש אינך רשאי לעשות שימוש באתר כלל, השימוש באתר מעיד על הסכמה מוחלטת ואישור התקנון וכן כל התנאים המוצגים להלן.

חל איסור מוחלט על העתקה, הצגה, הפצה, פרסום, שכפול או העברה של התוכן המוצג באתר או חלק ממנו, לרבות כל מידע או תוכן המופיע באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוכנת האתר ובעיצובו, בתמונות ובסיורים וירטואליים, בקוד המקור וכל חומר אחר הכלול בו שמורות לחברה, האתר והתכנים בו נועדו לשימוש אישי ולא מסחרי, אין להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לעבד, לפרסם, להעביר לציבור, למכור, להשכיר, לאחסן כל תוכן מאתר אינטרנט זה באפן חלקי או מלא, זמני או קבוע בכל אמצעי ובכל דרך, בלא אישור מפורש בכתב מהחברה ומבעלי הזכויות.

החברה לא תישא באחריות התכנים הנמצאים ו/או המתפרסמים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים בכל הקשור לדיוקם ו/או מהימנותם ו/או אמינותם, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לך או לרכושך או לצד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המופיעים באתר או באתרים אחרים אליהם תגיע באמצעות קישורים או תכנים שמופיעים באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מכל סוג באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל להשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו תקלות, שיבושים או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר. כמו כן החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע.

אין לפרסם באתר תכנים מיניים או תכנים שפוגעים בפרטיות, תכנים שמעודדים ביצוע עבירות, מזיקים, פוגעניים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, תכנים אשר מהווים באופן ישיר או עקיף הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר מכילים וירוס מכל סוג שהוא, החברה רשאית למחוק ו/או לא לפרסם או להפסיק פרסום בכל עת עקב הפרה של אחד מתנאים אלו ללא צורך להודיע על כך מראש לשום גוף.

באתר מוצגים גם תכנים שמקורם במשתמשי האתר לרבות המלצות של מתארחים וכן חוות דעת על מקומות האירוח או בתי העסק המוצגים באתר המאפשרים החלפת מידע בין המשתמשים, תינתן זכות לגולש שהתארח במקום אירוח או בית עסק אשר מוצג באתר למלא המלצה ו/או חוות דעת על המקום בו שהה אולם עליו להתייחס אך ורק לאותו בית עסק שבו שהה ועל פי התרשמותו האישית בלבד, החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות או לבטל או לערוך כל המלצה ו/או חוות דעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, כמו כן תינתן אפשרות לבעל העסק או לנציג מטעמו להחזיר תגובה בהתאם לתנאי השימוש, כמו"כ החברה תהיה רשאית לבקש על פי שיקול דעתה אסמכתאות ו/או ראיות המוכיחות כי אכן ממלא החוות דעת שהה במקום או קיבל שירות מבעל העסק.

החברה רשאית לבצע סקרים טלפונים ו/או שאלונים למטרת בדיקת אמינות ו/או חוות הדעת מול מקומות האירוח ובתי העסק וכן באמצעות בדיקות פנימיות של החברה. החברה רשאית לפרסם חוות דעת ו/או תגובות ו/או המלצות גולשים באתרים אחרים של החברה או באתרים אחרים שלהם שיתוף פעולה עם החברה.

בהעלותך חוות דעת ו/או המלצה הינך נושא באחריות המלאה לכל תוצאה ישירה או עקיפה אשר עשויה לנבוע מכך.

החברה עושה מאמצים לוודא שאכן כל התכנים המופיעים באתר לרבות חוות דעת והמלצות הינם מהימנים ואמיתיים, יתכן שחלק מהתכנים לא יהיו מדויקים, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם מכך לבעל העסק או לצד שלישי.

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש ומדיניות פרטיות (Privacy policy) מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה על כך מראש לשום גוף, במידה ו אכן הוחלפו התנאים או שנעשה בהם שינוי החברה תפרסם את התנאים החדשים בתוך האתר ותוקפם יחול מיום פרסומם.

כחלק מתפעלו השוטף של האתר, המפעיל משתמש בעוגיות (cookies) המשמשות בין היתר להעדפות המשתמש, אימות נתונים, איסוף מידע סטטיסטי ודמוגרפי. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies , אם אינך יודע כיצד לעשות זאת בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש הינך רשאי בכל עת לנקות את אותם עוגיות (cookies) מהדפדפן.

החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולשים שהשאירו באתר לצורך שיפור השירותים וכן לצורך יצירת קשר עימם בנוגע לדילים והצעות של האתר, החברה לא תעביר לצד שלישי פרטים אישיים של גולשים.

בעת שימושך באתר הינך מאשר לחברה לאסוף מידע על העדפותיך ובחירותיך בתחום העיסוק של האתר ו/או מוצרים ושירותים אשר התעניינת לגביהם, העמודים בהם צפית, מידע או פרסומות שקראת באתרים, ההצעות והשירותים שפנית בגינם, כתובת האינטרנט שלך ועוד. החברה מתחייבת לעשות שימוש בפרטים הנאספים משימושך וכן מהנתונים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות: חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981( להלן – "חוק הגנת הפרטיות ) ולצורכי שימושיה ותחומי עיסוקיה של החברה בלבד ועל פי מדיניות פרטיות זו. למטרות המפורטות להלן:

  • לצורך תפעול האתר וכן לצורך המשך פיתוחו.
  • להעשיר ולשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • להציע לגולשים באתר מוצרים משלימים לתכני האתר באמצעות ספקים חיצוניים.
  • חשוב לציין שפרטיך האישיים לא יועברו לצדדים שלשיים אלא רק פרטים אשר נכתבו לעיל
  • השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
 בית
 מועדפים (0)
בלוג
 יש לך צימר?